top of page
shutterstock_1029299632_edited.jpg

Utveckla ledare

Ledarskap är viktigt

Det har människor vetat så länge vi har bevarade texter. De gamla grekerna, kineserna och perserna skrev om ledarskapets betydelse. Idag är människans möjlighet att ständigt utvecklas en allt viktigare nyckelfaktor för framgång. Dessa möjligheter frodas bäst i grupper och för att grupper ska fungera krävs ledarskap.

Ledarutveckling är ett stort fält och Mastercoach Sverige är fokuserad på några helt centrala områden där jag har djup och lång kompetens.

Egen coach

Coaching är ett personligt stöd som är skräddarsytt för just dig, din situation och din utveckling.

 • Coaching bygger på den trygghet i ett partnerskap som skapas mellan kund och coach.

 • Det öppnar för nya möjligheter, att upptäcka och se det man inte sett förut.

 • Gränser sprängs när man öppnar sig för det nya. Det är inte alltid behagligt i explosionsögonblicket, men det skapar energi och rörelse framåt.

 • Resultatet blir ett ”inre” växande, man utvecklas som människa.

 • Det leder i sin tur till nya, konkreta handlingar och resultat som befäster den inre utvecklingen i en positiv utvecklingsspiral.
   

Om du:

 • Vill att något ska vara annorlunda.

 • Inte är säker på hur du ska göra – eller om du vågar.

 • Vill samarbeta med en coach för att komma framåt.
   

Då finns förutsättningar för ett bra coachingsamarbete.

Egen coach
iStock-982740466.jpg
mansikon.jpg

P T, VD

Så mycket som jag tänker med dig det gör jag annars aldrig.

kvinnoikon.jpg

B d V, kvalitetschef

Genom att bli coachad av Søren har jag blivit tuffare och vågar mer i förhandlingssituationer. 

kvinnoikon.jpg

K S-G, VD

Alla borde ha en Søren Holm!

dreamstimemaximum_172458046.jpg

Coachande ledarskap

Coaching är ett oumbärligt och effektivt verktyg för ledare.

Ledare har många roller och uppgifter; de ska hantera rutiner och regler, försäkra produktionen och stimulera till nytänkande och kreativitet. Eftersom ledarskap handlar om att verka genom andra, att leda människorna i organisationen, är coaching ett oumbärligt verktyg.

Ett coachande ledarskap stöttar medarbetarna att ta eget ansvar och utvecklas i sitt arbete. Det ökar organisationens mänskliga resurser och frigör även ledaren till egen utveckling. Det skapar inspiration och arbetsglädje tillsammans med förbättrade resultat.

Med utgångspunkt från den prisbelönta boken Chefen som coach erbjuder Mastercoach Sverige coachträning för ledare.

Det handlar om praktisk, tillämpbar färdighetsträning som bland annat innehåller:

 • Demonstrationer av coaching

 • Rikligt med tillfällen att träna coaching

 • Modeller för coachande samtal

 • Översikt över när man använder coaching

 • Metoder för fokuserat lärande

 • Träning på specifika coachingfärdigheter

Coachande ledarskap

Leda förändring

Förändringskompetens är en nyckel för ledare

 

Förändring är tidens villkor och utmaning. Framgångsrika ledare måste förstå förändringsprocesser – i sig själva, i sina medarbetare och i organisationen – för att kunna leda dem.

Psykologen och författaren Claes Janssen har ägnat sitt liv åt att forska och skriva om förändring. Han har utvecklat unika modeller för att beskriva och kartlägga förändring och en effektiv pedagogik för att förmedla dem till enskilda och grupper.

 

Förändringens Fyra Rum

Förändringens Fyra Rum är ett enkel och mycket kraftfullt sätt att förstå förändringsprocesser, inom sig själv, mellan medarbetare och i grupper och organisationer. Deltagarna bygger själva upp modellen utifrån Janssens frågeformulär, vilket ger en ovanligt djup insikt och ägarskap av modellen. Deltagarna får också möjlighet att tillämpa modellen på sig själva och sin arbetssituation. Förändringens Fyra Rum ger ledare den insikt och de modeller de behöver för att förstå och leda förändring.

 

Personlig Dialektik

Personlig Dialektik är ett psykologiskt test som ger en fördjupad personlig insikt. Deltagarna skapar modellen och får möjlighet att arbeta med den för att utveckla sig själv och sina relationer. Ett mycket bra verktyg för att leda sig själv och förstå relationer i grupper.

 

Nulägesanalys

Utifrån Förändringens Fyra Rum kartlägger grupper och organisationer själva förändringsläget med denna analys  Det är ett utomordentligt verktyg för att skapa dialog och inspiration i grupper och för att konkret lösa problem och öka nöjdheten i organisationen.

dreamstimemaximum_128345171.jpg

Leda förändring
kvinnoikon.jpg

A-L S

Tack för 3 fantastiska dagar där vi har lärt oss så mycket.

Det finns en stark önska från alla i gruppen att fortsätta.

mansikon.jpg

F H

Jag hade förmånen att få vara på utbildning i coachande ledarskap.

Än i dag reflekterar jag och försöker tänka i banor du lärde oss. Har haft mycket nytta av det vi gjorde.

Den bästa utbildningen jag gått på inom vår egen organisation. 

bottom of page