top of page

Utveckla coacher

dreamstimemaximum_60976612.jpg

Utveckla coacher

Jag brinner för coaching. Professionella coacher har en viktig, givande och krävande roll. För att lyckas krävs fortlöpande egen utveckling, genom fortbildning och en egen mentorcoach.

 

Coaching är ett meningsfullt, utmanande yrke. Vi inspireras av att se våra klienter växa och utvecklas. Och vi utmanas av en marknad som fortfarande är omogen och av kraven på att ständigt utvecklas.

 

När vem som helst får kalla sig ”coach” och efterfrågan på coaching ökar, ställs stora krav på professionalism, etik och egen utveckling för att bevara sin integritet och särskilja sig på marknaden.

 

Jag har varit verksam som coach sedan innan marknaden fanns i Sverige och har på många sätt bidragit till att etablera och utveckla coaching, både i Sverige och internationellt.

Mentorcoaching

En professionell coach behöver vara i ständig utveckling och ett av de mest effektiva sätten att fördjupa sin kompetens är att arbeta med en mentorcoach.

 

Som en av Nordens första och mest erfarna coacher har jag genom åren haft förmånen att coacha många andra coacher. Mentorcoaching är mer än ”vanlig” coaching. Det är ett samarbete inriktat helt på att utvecklas som coach. Basen är naturligtvis coaching, men samarbetet kan också innefatta ett mera aktivt förhållningssätt från mentorcoachens sida, inklusive förslag och råd.

Som regel brukar mentorcoaching bestå av en eller flera av tre ingredienser. Alla tre arbetssätt syftar till att identifiera utvecklingsområden för coachen som hon/han kan arbeta vidare med.

 

FEEDBACK PÅ COACHING

Mentorcoachen lyssnar på coachens coaching. Det kan antingen vara inspelade eller direkta samtal. Mentorcoachen och coachen diskuterar sedan coachingen och identifierar styrkor och utvecklingsområden.

 

FALLDISKUSSIONER

Coachen tar upp aktuella situationer ur sin coaching för diskussion och utforskning med mentorcoachen.

 

FÖRDJUPNING I KÄRNKOMPETENSERNA

Diskussioner utifrån ICFs 11 kärnkompetenser för coaching för att skapa en fördjupad förståelse för deras innebörd och praktiska användning.

iStock-927775738.jpg
Mentorcoaching
Masterclass
ICF_CCE_Mark_Color.png

Masterclass: ICF:s nya kärnkompetenser

Vill du fördjupa dig i ICFs nya kärnkompetenser? 

Utveckla din coaching?

Få 12 timmars CCE för omcertifieringen?

 

Anmäl dig till masterclass i ICFs nya kärnkompetenser. 

ICFs nya kärnkompetensmodell är den nya standarden för professionella coacher. Vet du:

✦ Vad den nya modellen innehåller?


✦ Skillnader mot den gamla modellen?

✦ Hur man tillämpar den i sin coaching? 

✦ Vad den innebär vid certifiering eller omcertifiering?

 

Jag deltog i utvecklingsarbetet av den nya modellen för ICF och leder samtalsgrupper för coacher om den nya Kärnkompetensmodellen. 

✦ Max sex deltagare per grupp.


✦ Varje grupp träffas virtuellt, sex gånger, två timmar per gång.


✦ Samtalen spelas in och kan ses i efterhand om man missar ett tillfälle. 

05116f7a486dcacb1e1f031301166470.png

Lena Gustafsson, VD Guldkanten

För mig var det en givande mix av kunniga inspel från Søren som samtalsledare och tankeutbyte med erfarna coacher från olika håll. Ett gott tillfälle för food for thought på väg in i de nya kärnkompetenserna och för att se min egen coaching i nytt ljus.

lena.jpg

Lena Sobel, VD Sobel Utveckling

Søren leder med humor och stor kompetens och lyhördhet. Samtalen var en blandning filosofi och praktik, så att vi inte bara skummade kärnkompetenserna, utan liksom gick bakom och utforskade mer. Dessutom en del praktisk träning som exemplifierade det vi pratat om.

bottom of page