top of page
Utveckling är vår tids nyckelord. Företag och organisationer som står stilla tappar kompetens, medarbetare och position. Att utveckla organisationer är både nödvändigt och svårt och ett externt stöd kan vara till stor hjälp.

 

Förmågan att förändras är numera en nyckelfärdighet för företag och organisationer. Organisationsutveckling måste ägas och drivas av nyckelpersoner inom organisationen, men ett externt stöd kan ge perspektiv, medvetenhet och handlingskraft. Mastercoach Sverige är specialist på att hjälpa enskilda och grupper att förstå, bemästra och leda förändring.

Som regel skräddarsys organisationsutveckling efter krav, mål, behov, förutsättningar och resurser.

TEAmcoach

Utnyttja potentialen i ditt team

Arbetsgrupper rymmer fantastiska möjligheter. Tillsammans kan gruppen åstadkomma mer än summan av varje deltagares enskilda förmåga; arbetslagets matematik är 1+1+1=4. Men effektiva lag uppstår inte av sig själva, de skapas och utvecklas och en teamcoach kan vara till stor hjälp.

Teamcoaching kan till exempel användas för att hantera konflikter, klara nya uppgifter, vässa formen eller utveckla ledningsgruppen.

Teamcoach

Utveckla organisationer

dreamstimemaximum_77390427.jpg
dreamstimemaximum_134047411.jpg
Organisationscoach

Organisationscoach

Coaching är ett kraftfullt verktyg för utveckling. Coaching ger överblick och fokus, ökar öppenhet och kreativitet. Det gäller inte bara enskilda chefer utan även hela organisationer. Coaching ger tillfälle att ta ett steg tillbaka från den dagliga pressen, höja blicken och se och tänka längre.

 

Som organisationscoach samarbetar jag med ledning och medarbetare med fokus på organisationens utveckling. Samtalen kan vara med VD, ledningsgruppen, chefer på olika nivåer och grupper av medarbetare.

 

Några av de vanligaste områden att arbeta med i organisationscoaching är:

 

Våra mål. Mål är viktiga för att lyckas, om de används rätt. Är målen tydliga? Känner alla till dem? Ställer alla upp på dem? Styr vi mot dem i verksamheten? Följer vi upp och reviderar dem?

 

Våra värderingar. Värderingar beskriver hur målen uppnås. Det handlar om förhållningssätt, till varandra och till kunder och intressenter. Stämmer våra värderingar överens med våra mål? Lever vi som vi lär, kommer värderingarna till uttryck i verksamheten?

 

Vårt ledarskap. Det är organisationens ledare som ska förlösa resultatet. Har vi de ledare vi behöver? Behandlar vi dem så att de utvecklas och stannar kvar?

 

Organisationscoachen ställer de svåra frågorna som hjälper ledningen att själva tänka nytt och att verkställa tankarna. Coachingen ger organisationen ett utomstående perspektiv och hjälp att hålla fokus på det som är långsiktigt viktigt. Coaching ökar organisationens förmåga att upptäcka sina problem, hitta lösningar och ta ansvar för att implementera dem. Det hjälper organisationen att skapa långsiktigt hållbara resultat, genom reflektion, fokus och avsiktlighet..

dreamstimemaximum_68794587.jpg
bottom of page