Mastercoach logo

Frigör Mänskliga Möjligheter

page-organisationscoach

Organisations­coach

OrganisationscoachCoaching är ett kraftfullt verktyg för utveckling. Coaching ger överblick och fokus, ökar öppenhet och kreativitet. Det gäller inte bara enskilda chefer utan även hela organisationer. Coaching ger tillfälle att ta ett steg tillbaka från den dagliga pressen, höja blicken och se och tänka längre.

Som organisationscoach samarbetar jag med ledning och medarbetare med fokus på organisationens utveckling. Samtalen kan vara med VD, ledningsgruppen, chefer på olika nivåer och grupper av medarbetare.

Några av de vanligaste områden att arbeta med i organisationscoaching är:

Våra mål. Mål är viktiga för att lyckas, om de används rätt. Är målen tydliga? Känner alla till dem? Ställer alla upp på dem? Styr vi mot dem i verksamheten? Följer vi upp och reviderar dem?

Våra värderingar. Värderingar beskriver hur målen uppnås. Det handlar om förhållningssätt, till varandra och till kunder och intressenter. Stämmer våra värderingar överens med våra mål? Lever vi som vi lär, kommer värderingarna till uttryck i verksamheten?

Vårt ledarskap. Det är organisationens ledare som ska förlösa resultatet. Har vi dem ledare vi behöver? Behandlar vi dem så att de utvecklas och stannar kvar?

Konsulter levererar färdiga lösningar utifrån, organisationscoachen ställer de svåra frågorna som hjälper ledningen att själva tänka nytt och att verkställa tankarna. Coachingen ger organisationen ett utomstående perspektiv och hjälp att hålla fokus på det som är långsiktigt viktigt. Coaching ökar organisationens förmåga att upptäcka sina problem, hitta lösningar och ta ansvar för att implementera dem. Det hjälper organisationen att skapa långsiktigt hållbara resultat, genom reflektion, fokus och avsiktlighet..

Prenumerera på bloggen

Kategorier