Mastercoach logo

Frigör Mänskliga Möjligheter

page-mentorcoaching

Mentorcoaching

En professionell coach behöver vara i ständig utveckling och ett av de mest effektiva sätten att fördjupa sin kompetens är att arbeta med en mentorcoach.

Som en av Nordens första och mest erfarna coacher har jag genom åren haft förmånen att coacha många andra coacher. Mentorcoaching är mer än ”vanlig” coaching. Det är ett samarbete inriktat helt på att utvecklas som coach. Basen är naturligtvis coaching, men samarbetet kan också innefatta ett mera aktivt förhållningssätt från mentorcoachens sida, inklusive förslag och råd.

Som regel brukar mentorcoaching bestå av en eller flera av tre ingredienser. Alla tre arbetssätt syftar till att identifiera utvecklingsområden för coachen som hon/han kan arbeta vidare med.

Feedback på coaching

Mentorcoachen lyssnar på coachens coaching. Det kan antingen vara inspelade eller direkta samtal. Mentorcoachen och coachen diskuterar sedan coachingen och identifierar styrkor och utvecklingsområden.

Falldiskussioner

Coachen tar upp aktuella situationer ur sin coaching för diskussion och utforskning med mentorcoachen.

Fördjupning i kärnkompetenserna

Diskussioner utifrån ICFs 11 kärnkompetenser för coaching för att skapa en fördjupad förståelse för deras innebörd och praktiska användning.

U
U L

Jag hade förmånen att få vara på utbildning i coachande ledarskap med dig för ett par år sedan. Än i dag reflekterar jag och försöker tänka i banor du lärde oss under de två dagarna. Har haft mycket nytta av det vi gjorde. Än så länge så är den bästa utbildningen jag gått på inom vår egen organisation.

C
C S E

Jag är så enormt glad för att du var min mentor i över ett år. Coachyrket var ungt på den tiden och fortfarande och jag har sett många skräckexempel på hur coaching används och missbrukas. Jag känner att jag fick en fantastisk grund att stå på genom dig. Det främsta jag tog med mig är en kombination av professionalism och gemenskap och en generös attityd mot andra. För mig handlar coaching om att gemensamt arbeta för människans utveckling och självkännedom och genom att öka dessa få en bättre värld. Jag känner mig oerhört lyckligt lottad att min introduktion till coaching var den bästa möjliga tänkbara.

Prenumerera på bloggen

Kategorier