Mastercoach logo

Frigör Mänskliga Möjligheter

page-egen-coach

Egen coach

Skräddarsytt personligt utvecklingsstöd

Seriösa idrottare har i hundratals år vetat att skickliga coacher behövs för att nå mästerskap, varför ska inte ledare i företag och organisationer ha samma möjlighet? Det finns åtskilliga studier som visar att coaching är det enskilt mest effektiva sättet att utveckla ledare.

Coaching är ett personligt stöd som är skräddarsytt för just dig, din situation och din utveckling.

 • Coaching bygger på den trygghet i ett partnerskap som skapas mellan kund och coach.
 • Det öppnar för nya möjligheter, att upptäcka och se det man inte sett förut.
 • Gränser sprängs när man öppnar sig för det nya. Det är inte alltid behagligt i explosionsögonblicket, men det skapar energi och rörelse framåt.
 • Resultatet blir ett ”inre” växande, man utvecklas som människa.
 • Det leder i sin tur till nya, konkreta handlingar och resultat som befäster den inre utvecklingen i en positiv utvecklingsspiral.

Om du:

 • Vill att något ska vara annorlunda.
 • Inte är säker på hur du ska göra – eller om du vågar.
 • Vill samarbeta med en coach för att komma framåt.

Då finns förutsättningar för ett bra coachingsamarbete.

Här är några vanliga situationer ledare upplever och hur coaching kan vara till hjälp.

Ledaren är ny i sin roll eller ny på företaget.

Med coachen kan ledaren:

 • Upptäcka hur man lär sig av sina nya erfarenheter.
 • Definiera vad den behöver lära sig.
 • Lära sig mer om effektivt ledarskap.
 • Få stöd att våga experimentera och hantera känslor som väcks.

Coaching hjälper ledaren att:

 • Lära sig och utvecklas som ledare.
 • Skapa rutiner för fortsatt lärande och utveckling.
 • Nå bättre resultat.
 • Uppleva större säkerhet och arbetsglädje.

Ledaren har ett konkret problem eller uppgift att hantera.

Coachen hjälper ledaren att:

 • Klargöra problemet och vad som är svårt för ledaren med situationen.
 • Definiera vad ledaren behöver för hjälp och ta reda på var de hittar det.
 • Förstå hur man lär sig av sina egna erfarenheter.
 • Våga hitta hjälp och pröva sig fram.

Coaching hjälper ledaren att:

 • Hitta effektiva lösningar på problemet.
 • Få större självinsikt för att bättre hantera problem i framtiden.
 • Åstadkomma bättre resultat.

Det finns en konflikt i gruppen.

Med coachens hjälp kan ledaren:

 • Förtydliga nuläget, hur ser problemen faktiskt ut?
 • Förbättra kommunikationen av vad medarbetarna upplever, känner och behöver.
 • Hantera sina egna reaktioner och behov.
 • Skapa tydliga spelregler för konstruktivt samarbete.
 • Klargöra mål, krav, ansvar, rättigheter.
 • Göra planer och fördela ansvar inom gruppen.

Coaching hjälper ledaren att:

 • Skapa en bättre, mera positiv och konstruktiv stämning.
 • Åstadkomma tydligare kommunikation, förutsättningen för utveckling.
 • Reducera oro och ångest och skapa större trivsel och trygghet.
 • På sikt nå bättre resultat.

När man drunknar i allt som ska göras kan en coach hjälpa en att:

 • Hantera de känslor som blockerar en från att tänka och fokusera.
 • Förstå de krafter som trycker på – ens egna och organisationens.
 • Klargöra prioriteringar och fokus, skaffa den nödvändiga överblicken.
 • Göra en konkret handlingsplan för förändring.
 • Förverkliga och stämma av sina planer och dra lärdomar av processen.

Coaching hjälper ledaren att:

 • Få ökad självinsikt.
 • Skapa en bättre livsbalans.
 • Fokusera på det som är viktigast.
 • Arbeta mera effektivt och nå bättre resultat.

Det går bra, ledaren är framgångsrik och redo att ta nästa steg i sin utveckling.

En coach kan stödja framgångsrika ledare till att:

 • Klargöra utgångsläget: erfarenheter, styrkor, svagheter, värderingar, mål.
 • Definiera vad man vill utveckla.
 • Förstå hur man lär sig av sina egna erfarenheter.
 • Skaffa ny kunskap och göra nya erfarenheter.
 • Hantera känslor som väcks i processen.
 • Bearbeta och införliva nya erfarenheter.

Med coachens stöd når ledaren:

 • Ny inspiration.
 • Ökat lärande.
 • Större arbetsglädje.
 • Nya färdigheter/kunskaper.
 • Djupare självinsikt.
 • Bättre resultat.

Prenumerera på bloggen

Kategorier