Mastercoach logo

Frigör Mänskliga Möjligheter

Teamcoach

TeamcoachingUtnyttja potentialen i ditt team

Arbetsgrupper rymmer fantastiska möjligheter. Tillsammans kan gruppen åstadkomma mer än summan av varje deltagares enskilda förmåga; arbetslagets matematik är 1+1+1=4. Men effektiva lag uppstår inte av sig själva, de skapas och utvecklas och coaching kan vara till stor hjälp.

Teamcoaching kan användas i flera olika situationer.

 

 

När arbetsgrupper drabbas av störande eller förlamande konflikter kan coaching ge stöd till gruppen att:

 • Förtydliga nuläget, var är vi och hur ser problemen faktiskt ut.
 • Kommunicera inbördes om upplevelser, behov och känslor.
 • Skapa tydliga spelregler för konstruktivt samarbete.
 • Klargöra mål, krav, ansvar, rättigheter.
 • Göra planer och fördela ansvar inom gruppen.

Det hjälper gruppen att:

 • Skapa en bättre, mera positiv och konstruktiv stämning.
 • Åstadkomma tydligare kommunikation, som är förutsättningen för utveckling.
 • Minska oro och ångest och skapa större trivsel och trygghet.
 • På sikt nå bättre resultat.

När en fungerande arbetsgrupp får nya uppgifter kan coaching vara ett mycket effektivt stöd för att klara av det nya på kort tid och med ett minimum av störningar.

Coaching hjälper gruppen att:

 • Klargöra teammedlemmarnas: styrkor, svagheter, kunskaper, färdigheter.
 • Vädra och lösa eventuella konflikter.
 • Klargöra uppgiften/kraven.
 • Identifiera problem, bristande kompetens, saknade resurser.
 • Göra handlingsplaner, verkställa och dra slutsatser.

Det hjälper gruppen att:

 • Förbättra kommunikationen.
 • Få djupare kunskap om varandra.
 • Skapa bättre samarbete.
 • Nå bättre resultat.
Välfungerande team som vill utveckla sin samarbetsförmåga och förbättra sina resultat ännu ett snäpp, kan ha stort utbyte av att samarbete med en coach.

Gruppen får hjälp att:

 • Lära sig enkla, kraftfulla metoder för kontinuerligt lärande.
 • Förstå samspelet i gruppen och hur varje individ påverkar det, negativt och positivt.
 • Skapa sina egna metoder för lärande och uppföljning.

Det hjälper gruppen att:

 • Bygga in lärande och utveckling i vardagen.
 • Öka förståelsen för sig själv och andra i gruppen.
 • Skapa större arbetsglädje.
 • Nå bättre resultat.

Ledningsgruppen är viktig. Inte bara för vad den beslutar utan också hur den arbetar. Ledningsgruppens klimat och förhållningssätt påverkar dess effektivitet och sprider en bild av samarbete som blir stilbildande i organisationen.

Coachen hjälper ledningsgrupper att:

 • Förstå varandra bättre.
 • Kommunicera tydligare och mera effektivt.
 • Arbeta mera fokuserat.
 • Se helheten och de stora aspekterna i sitt arbete.

Det hjälper ledningsgruppen att:

 • Känna större tillit till varandra och för sina uppgifter.
 • Arbeta mera effektivt.
 • Sprida effektivare förebilder i organisationen.
 • Nå bättre resultat.