top of page
  • Søren Holm

Vägar mot framtiden

I coachsamtal genom åren har jag märkt att människor har tre olika grundläggande strategier för sin karriärutveckling.

Mål

En del människor ser framåt. De har ett mål i framtiden, något de vill uppnå som sporrar dem. Det kan vara statusmål: titlar, inkomst, eller liknande. Eller resultatmål, något man vill åstadkomma. Målet blir deras vägledning. De planerar hur de ska ta sig från nuläget till sitt mål och fattar taktiska beslut på vägen dit. De väljer projekt, uppdrag, anställningar och arbetsgivare som leder dem till deras utstakade mål. Man kan kalla detta för en utåtriktad, linjär strategi, från punkt (A) till punkt (Ö), eventuellt via punkterna (B) till (Ä). En målinriktad strategi ger fokus och genomförandekraft. Den riskerar också att man missar förändringar längs vägen och kommer fram till sitt mål bara för att inse att målet blivit förlegat.

Mig

Andra har en mera inåtvänd strategi. Deras fokus är inte på vart de vill komma, utan på vem de är. De ägnar tid åt att förstå sig själva, sina utpräglade karaktärsdrag, temperament, behov och värderingar, sådan de är just nu. Och så söker de karriärsteg som passar dem, antingen som de är eller som kan utveckla dem i den riktning de önskar. Deras fråga är inte om ett projekt kommer att leda dem till ett önskat mål om fem eller tio år, utan om projektet passar dem på kortare sikt. Om det ger dem tillfredsställelse och utmaning nu. Det är en strategi som ger självinsikt och god ”passform” i ögonblicket och som riskerar att man så småningom saknar en röd tråd bortom sig själv.

Möjligheter

En tredje strategi är att helt enkelt låta sina val styras av de möjligheter som dyker upp. Många duktiga personer utvecklas genom att bli tillfrågade. Andra ser deras kompetens och erbjuder dem nya möjligheter. Det är en ”tillfälles-strategi” som är enkel och som stärker självförtroendet genom att man är efterfrågad. Så småningom kan den också leda till att man saknar sin egen drivkraft och börjar undra ”vad vill jag egentligen – och hur uppnår jag det om jag ska ta initiativet själv”?

Din strategi?

  • Vilken strategi använder du för att ta dig vidare i arbetet?

  • Är du nöjd med den?

  • Om inte: Hur kan du förändra eller fördjupa den?

16 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page