top of page
 • Søren Holm

Idekläckning som faktiskt fungerar

Brainstorma inte

Visst har du någon gång deltagit i brainstorming? Ni behövde kläcka idéer och någon visste hur upplägget för idékläckning i grupp såg ut:

 • Positiv atmosfär, ingen kritik.

 • Så många idéer som möjligt, kvantitet före kvalitet.

Detta format utvecklades av Alex Osborn, amerikansk reklammakare som beskrev metoden i sin bok "Your creative power" 1948. Boken blev en bästsäljare och gjorde Osborn känd och uppskattad som kreativitetsguru. Hans metoder, särskilt för brainstorming, spreds över världen och är fortfarande väldigt använda.


Det enda problemet med brainstorming är att det bevisligen inte fungerar.

Genom åren har det gjorts mängder av kontrollerade studier som visar att brainstorming inte frigör gruppers kreativitet, tvärtom ger det mycket bättre resultat att arbeta enskilt och därefter sammanföra resultaten.


Studierna visar också att det ger bättre resultat att arbeta i grupper som debatterar och kritiserar varandras idéer, än i grupper som bara är positiva och accepterande. Och de som varit med i debatterande grupper är efteråt mera kreativa på egen hand än de som varit i brainstorming-grupper.

Forskarna säger att debatt och kritik i själva verket stimulerar kreativitet, istället för att hämma den, även om det kanske inte är lika trevligt som ovillkorligt accepterande.

En anledning till att kritik befrämjar kreativitet är att det utsätter oss för andra infallsvinklar. Och nya synsätt gör oss mer kreativa.


Judah Pollack and Olivia Fox Cabane, författare till den intressanta boken The Net and the Butterfly: The Art and Practice of Breakthrough Thinking menar att anledningen till att brainstorming inte fungerar är att kreativitet stimuleras av att växla mellan enskild eftertanke – där man kan hitta nya, oväntade kopplingar – och att ta emot ny ny information och stimulans – som man får av samtal med andra. De beskriver tre intressanta arbetssätt som tar tillvara detta växelspel.


Ambassadörer för reflektion och samtal

 1. Bilda två grupper som arbetar i var sitt rum. De får samma uppgift, men arbetar olika. I grupp 1 arbetar alla först enskilt, i tystnad, med att fomulera tankar och idéer. Grupp 2 samtalar och strävar efter att få fram och skriva upp allas idéer. Låt deltagarna välja själva vilken grupp de vill vara med i, det gör inget om de blir olika stora. Jobba så i 5-15 minuter.

 2. Efter den första rundan tar varje grupp 5-10 minuter till att organisera sina idéer, nu pratar den tysta gruppen också med varandra. Lägg ihop idéer i grupper eller teman, red ut oklarheter och fullfölj ofärdiga tankar.

 3. Varje grupp skickar sedan en ”ambassadör” till den andra gruppen för att presentera det de har kommit på. Gruppen lyssnar och klargör men diskuterar inte med ambassadören.

 4. Efter detta återgår ambassadören till sin grupp och alla kan nu byta grupp om de vill. De som vill arbeta i tystnad väljer grupp 1 och de som vill vara med i diskussioner går till grupp 2.

 5. Grupperna fortsätter att arbeta i 5-15 minuter, som i första läget, grupp 1 arbetar tyst medan grupp 2 samtalar. Och återigen följs det av 5-10 minuters bearbetning och klargörande. Sedan utses nya ambassadörer och så vidare.

Gör så många sådana varv som behövs, eller det finns tid för. Resultaten brukar dock minska efter tre omgångar. Samla slutligen alla för en gemensam diskussion.


Sov på saken

Forskning har visat att våra hjärnor är mycket aktiva medan vi sover. Till exempel visar många försök goda resultat av att plugga något strax innan man somnar för att sedan låta det ”fastna” under sömnen.

 1. Utnyttja detta genom att ordna en vanlig brainstorming för alla som vill vara med. Kanske 30 till 60 minuter.

 2. Skriv ut anteckningar från mötet och dela ut till alla som är berörda (även om de som inte var med).

 3. Be alla att ta med anteckningarna hem och läsa igenom dem precis innan de ska somna.

 4. När de vaknar igen ska de ägna 15 minuter åt att skriva ned nya idéer de kommer på.

 5. Samla sedan alla och diskutera de nya idéer som har kommit fram efter natten.

Ta en promenad

Att promenera är perfekt stimulans för kreativitet. Det är tillräckligt med ansträngning för att syresätta hjärnan men inte så mycket att musklerna använder upp syret. Och det sysselsätter de mer medvetna funktionerna hjärnan så det finns utrymme för associationer och idéer.

 1. Brainstorma först ett givet problem i grupp i 30 till 60 minuter.

 2. Skriv ned resultaten och dela ut till alla.

 3. Skicka sedan ut alla på promenad. Gärna 30 till 45 minuter, extra bra om det finns naturområden att promenera i.

 4. Samla alla och diskutera vad de har kommit på.

10 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page