top of page
  • Søren Holm

Förståelse är överskattat

Genom åren har jag märkt att det finns en del tankar som återkommer i coaching och som många av mina klienter tycker är användbara. Tankar som hjälper dem att ta mera ansvar för sina liv och styra åt det håll de själva önskar.


Förståelse är överskattat

En av mina coacher sa en gång: ”Understanding is the booby prize in life”, ungefär ”Att förstå är livets jumbopris”. Jag studsade till och ställde frågor och har sedan dess haft mycket användning för den här tanken och delat den med mina klienter.

Det är klart att det kan vara bra att förstå saker. Det kan vara lättare att hantera något om man förstår vad det beror på – ibland! Men väldigt ofta så blir ens strävan att förstå mer hinder än hjälp. Det blir lätt att man förstår – och därmed står ut med något -–man i själva verket borde förändra.

De tre vanligaste situationer är:


1. Man vill förstå varför man själv gör si eller så.

Man tror att om man tänker efter, eller känner efter så kommer man till en insikt om sig själv som hjälper en på något sätt. Problemet är att väldigt mycket psykologisk forskning visar hur lätt man lurar sig själv. Ofta kan man faktiskt inte veta varför man gör saker. Och om man ändå försöker formulera en orsak, så är det risk att man etablerar en slumpmässig förklaring som ”sanning” och sedan håller fast i den. Men, handen på hjärtat, är det inte egentligen mer användbart att fråga: vad vill jag? Hur vill jag agera, vad vill jag uppnå, hur vill jag känna mig? Och sedan: hur kan jag åstadkomma det? Det händer ganska ofta att nya coachklienter säger att de genom coachingen vill förstå varför de känner eller reagerar som de gör. Och jag tänker alltid ”fan tro’t, jag slår vad om du vill att det ska vara annorlunda, inte bara förstå varför det är som det är”. Och så är det nästan alltid när vi har jobbat ihop ett tag.


2. Man vill förstå varför andra gör saker.

Det kan vara lockande att försöka besvara ”Varför gör hon så där?” och jag tycker kvinnor verkar dras till det ännu mer än män. Men om det är svårt att förstå varför man själv gör något, så är det ännu svårare att komma underfund med varför andra gör som de gör. Även om de själva skulle veta, så är det minst sagt osäkert att de kan eller vill förmedla det uppriktigt till andra. Och ärligt talat: hur viktigt är det? Även när det gäller andras beteende så är det viktiga som regel att det ska ändras. Ofta hjälper det mina klienter betydligt mer att acceptera och utgå från hur det är, utan att försöka förklara det, och sedan tänka på vad man kan göra för att förändra det i den riktning man önskar.


3. Man vill att andra ska förstå något.

Detta kommer ofta upp i coachsamtal. Man vill att ens chef eller medarbetare ska förstå varför något måste vara på ett visst sätt, eller varför de ska göra på ett visst sätt, eller varför man själv måste agera på ett visst sätt, eller hur man känner sig, etc, etc. Människor har ett stort behov av att känna sig sedda och hörda, men i coaching frågar jag nästan alltid: ”Varför är det viktigt att de förstår? Vill du att de ska höra eller göra? Kan du hantera ditt behov av att känna dig sedd och istället fokusera på det du egentligen villl att de ska göra? Ska vi inte gå direkt på det och prata om vad du kan göra för att påverka dem i den riktningen?” En parallell till detta är när min klient har fokus på vad den vill säga, istället på vad den vill åstadkomma, det är verkligen helt olika saker.

Jag tycker att många har stor nytta av att byta ut frågor om varför saker är som de är och istället fokusera på hur de vill att det ska vara och vad de kan göra för att få till det.

10 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page