top of page
  • Søren Holm

Följ intresse till Flow

1990 publicerade Mihaly Csikszentmihalyi sin banbrytande bok Flow. I den beskriver han det tillstånd av avspänd koncentration och närvaro som kännetecknar topprestationer och toppupplevelser. Det är de ögonblicken då vi är helt närvarande, fullständigt fokuserade, utan anspänning och nästan utan medvetna tankar. En landslagsmedlem i judo beskrev det för mig som att hon visste vad motståndaren skulle göra innan denna gjorde det och var redan på väg att blockera. I arbetslivet är det känslan när vi blir helt uppslukade, när vi tittar upp efter en kort stunds arbete och upptäcker att det gått flera timmar.

Frågan är: hur uppnår man flow?


Fokuserad uppmärksamhet

Myles Downey beskriver i sin bok Effective Coaching ett enkelt recept för att komma till flow. Det fungerar inte i alla situationer, men i många. Man kan tänka sig en uppmärksamhetsskala som börjar med omedveten närvaro, saker händer utan att man uppmärksammar dem. Nästa steg är uppmärksamhet, man lägger märke till vad man uppmärksammar. Tredje steget är fokuserad uppmärksamhet, där man avsiktligt riktar sin medvetenhet för att till slut hamna i flow, eller bli "uppslukad". Nyckeln är med andra ord hur fokuserad ens medvetna uppmärksamhet är.


Följ intresset

Hur åstadkommar man fokuserad uppmärksamhet? Downeys enkla svar är att följa sitt intresse. Det man är intresserad av är också lätt att behålla fokus på. Följande frågor kan hjälpa en själv eller andra att fokusera sin uppmärksamhet och röra sig mot flow:

  • Vad lägger du märke till (när du jobbar, springer, lagar mat, mm)?

  • Vad mer lägger du märke till?

  • Av allt du lagt märke till, vad är mest intrssant för dig?

  • Berätta mer om det som är mest intressant. Alternativt: Vad lägger du mer märke till med det som är mest intressant?

När jag arbetar med grupper finns ibland ett motstånd inför tanken att följa intresset. Som om Jante satt på axeln och viskade att "så roligt ska du väl ända inte ha, borde du inte fokusera något nyttigt istället?". Visst finns det tillfällen då det kan behövas, men nog blir det både mera givande och uthålligt om man följer intresset.

5 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page