Mastercoach logo

Frigör Mänskliga Möjligheter

Om Mastercoach Sverige

Om Mastercoach Sverige

Företagets grundtankar är:

Mastercoach hjälper dig till det du inte tänkt eller trodde var möjligt, till dina mål – och bortom dem.

Mastercoach Sverige drivs av Søren Holm

 • Jag har arbetat med människor, utbildning, ledarskap & utveckling sedan 1983.
 • De första 13 åren i ideella organisationer.
 • 1996 startade jag eget företag med inriktning på utveckling av ledare, grupper och organisationer.
 • Jag har varit chef fyra gånger.
 • Jag har suttit i tre internationella styrelser/arbetsgrupper.

 • Fem år på Stockholms Universitet, bland annat den treåriga Beteendevetenskapliga Linjen
 • Utbildning till coach på CoachU, ett av världens största och äldsta utbildningsföretag för coacher
 • En lång rad certifieringsutbildningar som konsult och coach:
  • Profilanalys
  • Arbetsstilar
  • Inner Game
  • Gruppdynamiska övningar
  • Förändringens Fyra Rum
  • Situationsanpassat Ledarskap

something else