Mastercoach logo

Frigör Mänskliga Möjligheter

page-leda-forandring

Leda förändring

Förändringskompetens är en nyckel för ledare

Förändring är tidens villkor och utmaning. Framgångsrika ledare måste förstå förändringsprocesser – i sig själva, i sina medarbetare och i organisationen – för att kunna leda dem.

Psykologen och författaren Claes Janssen har ägnat sitt liv åt att forska och skriva om förändring. Han har utvecklat unika modeller för att beskriva och kartlägga förändring och en effektiv pedagogik för att förmedla dem till enskilda och grupper.

Förändringens Fyra Rum

Förändringens Fyra Rum är ett enkel och mycket kraftfullt sätt att förstå förändringsprocesser, inom sig själv, mellan medarbetare och i grupper och organisationer. Deltagarna bygger själva upp modellen utifrån Janssens frågeformulär, vilket ger en ovanligt djup insikt och ägarskap av modellen. Deltagarna får också möjlighet att tillämpa modellen på sig själva och sin arbetssituation. Förändringens Fyra Rum ger ledare den insikt och de modeller de behöver för att förstå och leda förändring.

Personlig Dialektik

Personlig Dialektik är ett psykologiskt test som ger en fördjupad personlig insikt. Även här bygger deltagarna själva upp modellen och får möjlighet att arbeta med den för att utveckla sig själv och sina relationer. Ett mycket bra verktyg för att leda sig själv och förstå relationer i grupper.

Organisationsbarometer

En barometer mäter tryck och Organisationsbarometern mäter förändringstrycket i organisationen med hjälp av Förändringens Fyra Rum. Det är ett utomordentligt verktyg för att skapa dialog och inspiration i grupper och för att konkret lösa problem och öka nöjdheten i organisationen.

Prenumerera på bloggen

Kategorier